loading

Tekrar Bağlantı şifası, kendi  öz gerçeğimiz ile bağlantımızı yeniden oluşturan, varlığımızın tüm parçalarına ulaşmamızı sağlayan ve tüm evrenle   bağlantı kurmamıza yardım eden besinci boyut bir şifa çalışmasıdır. Şifa çalışmasının etkili olması inanca bağlı olmadığı, kişinin olayı kontrol altında tutma gibi bir gerekliliğinin olmamasından dolayı son derece başarılı neticeler elde edilmektedir.Hatta beklenti olmadığı zaman daha da iyi neticeler alınmaktadır.Aşırı beklenti enerji blokajı oluşturabilir. Serbest bırakmak en uygunudur.  Kişilerin Reconnective Healing deneyimi kendine özgündür.İyileşme, evren tarafından seçilen ve sadece size uygun olan bir biçimde gelir.

Amerikalı chiropractor  Dr. Eric Pearl yeni ve farklı bir şifa çalışmasını dünyaya sunmuştur. Tekrar Bağlantı kitabı, Tekrar Bağlantı’nın tüm dünyada hızla yayılmasını sağlamıştır. Arizona Universitesi’nin İnsan Enerji Sistemleri Laboratuvarı’nda Eric Pearl ile deneyler yapan Dr.Gary Schwartz, ”laboratuvarlarımızda yürütülmüş olan temel bilimsel çalışmalar, kendisinin öngörüleri ile çok tutarlıdır”demektedir. Kryon  Dr.Pearl’un çalışmasının insana, kendi içindeki ilahi güce sahip çıkarak eski enerjide imkansız sanılan şeyleri gerçekleştirebilmeyi öğrettiğini anlatır.

Tekrar Bağlantı (The Reconnection) uygulamasında yeni meridyen hatları oluşuyor bu hatların, hem şifa hem de evrimimiz için gereken özel titreşim frekanslarının bedenimize yerleşmesini sağlar.
Tekrar Bağlantı çalışması sayesinde yeni ışık ve bilgi seviyeleri   ile temasa geçerek, tüm evrenle bağlantı kurabiliriz.Tekrar Bağlantı bu çizgileri bedenimize yerleştirip aktive ederek, ışık ve bilgi alışverişi, DNA ipliklerinin yeniden bağlantısı ve”sicim’lerin (paralel varoluş planları) yeniden birleşmesi sürecimizi başlatır.

Uygulama:

Tekrar Bağlantı çalışmaları;

Tekrar Bağlantı şifası ile Tekrar Bağlantı olarak iki farklı şekilde uygulanır. Her iki çalışma da eller bedene temas etmeden yapılır.

1. Tekrar Bağlantı şifası (Reconnective Healing) 30  dakika süren seanslar seklinde uygulanır. Şifa amaçlıdır.

2.Tekrar Bağlantı (The Reconnection) iki seans sürer ve peş peşe iki gün içinde uygulanır, tekrarı gerekmez. Her bir seans 30 – 40 dk.sürer. Bu çalışmada bedene yeni meridyen hatlar çizilmektedir. Tekrar Bağlantı’dan önce en az bir ile üç seansa kadar  Tekrar Bağlantı şifası uygulanır.

Bu iki uygulama arasındaki fark, niyet farkıdır. Tekrar Bağlantı şifasında niyet,ruhsal, duygusal,zihinsel, fiziksel olarak dengede olmak ve şifa bulmaktır. Bu uygulamada yeni meridyen hatların yerleştirilmesi uygulanmamaktadır.

Tekrar Bağlantı uygulaması ise yeni meridyen hatların oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Burada amaç hem kendi bütünlüğümüzle hem de evrenle bağlantımızı yeniden oluşturmaktır.

Bağlantının oluşması, an be an devam eden bir süreç, zamana yayılan bir açılımdır. Değişim süreci, ikinci seans sonunda Tekrar Bağlantımız tamamlandığında harekete geçer. Tüm evren ile aramızda yeni ışık ve bilgi alışverişi gerçekleşmeye başlar ve bunun sonucunda bilincimiz ile biyolojimiz gelişime açılır.

Tekrar bağlantı on bin parçalık bir yapboz yapar gibidir, hala nasıl çalıştığını anlamış değiliz.

Sıkça Sorulan Sorular

Reconnective Healing (Tekrar Bağlantı Şifası) ne demek ve kullanılan diğer enerji çalışmalarına göre nasıl bir farklılık sergiliyor? Nasıl işliyor?Neyi iyileştiriyor (fiziksel ya da mental)? Diğer frekanslarla nasıl karşılaştırılabilir? Bu, diğerlerinden daha büyük ve güçlü mü?

Dünyaya daha kapsamlı şifa frekansları sağlayan yeni kurulmuş bağlantılar aracılığıyla çalışan ve el dokunmaksızın gerçekleştirilen bir şifa çeşidi. Söz konusu frekanslar Eric Pearl tarafından gerektiği gibi eğitilmiş kişilerce bu bağlantılara girmek suretiyle “keşfedilebilir” ve kullanılabilir. Bu frekanslar kendimizi ve başkalarını iyileştirmek için kullanılabilir

Reconnective Healing (Tekrar Bağlantı Şifası) ile The Reconnection ( Tekrar Bağlantı) arasındaki fark nedir?

Reconnective Healing ile The Reconnection arasındaki temel fark niyettir. Fiziksel, mental, duygusal veya spiritüel olsun, Reconnective Healing’in niyeti şifa vermektir. The Reconnection’in niyeti, kişiyi dünyanın axiatonal kafesiyle yeniden temasa geçirmektir. Ancak, şunu biliyoruz ki, mevcut durumda, bu ikisi birbirinden tamamıyla ayrı süreçler değildir. Reconnective Healing sırasında, kişi, aksiyonel kafese bir dereceye kadar yeniden bağlanabilir, ve insanların The Reconnection sırasında da şifaya kavuştuğu görülmüştür. Şu anda, bunların her birinden tam anlamıyla yararlanabilmek için, Reconnective Healing ve The Reconnection ayrı zamanlarda yapılmalı ve deneyimlenmelidir.

Eric ya da bir başka pratisyen herhangi bir hastalık üzerinde başarı elde etti mi?

Yıllar içinde çok sayıda hasta gördük, öyle ki, artık bu noktada, spesifik bir vakayı hatırlamak olanaksız. Anlaşılması gereken en önemli nokta Reconnective Healing’in potansiyel başarıları, spesifik semptomlara veya koşullara bağlı değil. Aslında, yıllar içinde gördüğümüz en büyük iyileşmelerin bazılarında, hastaların nelerle mücadele halinde olduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değildik. Ve çoğu kişi fiziksel anlamda ani ve kalıcı sonuçlar görürken, seyrek de olsa, bazı kişiler hiç cevap vermeyebiliyor. Başka bir deyişle, pratisyen, bir gün boyunca aynı hastalıktan çeken üç kişi görebilir. Bunlardan ikisi tam anlamıyla iyileşirken, üçüncüsü cevap vermeyebilir. Yine de biz Reconnective Healing ’in fiziksel, duygusal veya diğer her türlü soruna karşı geçerli bir opsiyon olduğunu biliyoruz.

Şifa seansı  The Reconnection’dan ne bekleyebilirim? İşe yaradığını nasıl bilebilirim? Derhal iyileşecek miyim?

Herkesin Reconnective Healing deneyimi özgün. Sık sık, iyileşme bir anda ve sadece tek bir seansta gerçekleşebilir, ama bazen iyileşmenin kendini göstermesi biraz daha uzun bir zaman alabilir. Eğer şanslıysanız, iyileşmeniz, sizin umduğunuz bir şekilde gelebilir, ancak, eğer gerçekten şanslıysanız, iyileşmeniz, Evren tarafından seçilen ve sadece size uygun olan bir biçimde gelir. İyileşme her türlü şekilde gelebilir, ve iyileşmeye izin vermenin en iyi yolu, yapışmaksızın sürekli umut eden bir ruh hali içinde olmaktır. İyileşmenin ne şekilde ya da ne zaman geleceğini kimse tahmin edemez. Ancak, çoğunlukla üç seanstan sonra bir şey olur.

Dr. Pearl söz konusu frekansların varlığını kanıtlamak için ne gibi bilimsel çalışmalar yaptı? Bu çalışmaları nerede ve ne zaman yaptı? Enerji şifasının varlığını kanıtlayan başka çalışmalar var mı?

University of Phoenix’deki İnsan Enerji Sistemleri Laboratuarı’nda yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere, üniversite çalışmaları bu frekansları tanımladı ve varlıklarını doğruladı.

Bu yeni frekanslar, ve Dr. Pearl’ün bu şifaları uygulama çalışmaları, The The Reconnection dışında,  Dr. Gary Schwartz ve Linda Russek  tarafından yazılan,  The Living Energy Universe de dahil olmak üzere 5 kitabın konusu oldu.

Eric Pearl bu frekansları kullanmak suretiyle yüzlerce iyileşmeyi kolaylaştırdı. Diğer binlerce kişi bu frekanslarla çalışabilmek ve şifa sağlayabilmek amacıyla eğitildi. Bu kişilerin çoğu tıp doktoru,psikolog, hemşire, fizyoterapist, araştırmacı ve chiropractor.

Reconnective Healing, atletik performansın pekiştirilmesinde ve Olimpik rekabet düzeyinde iyileşme durumlarında kullanıldı. Birçok kişi Reconnective Healing’in frekanslarına tabi tutulan sakatlanma ve yanıkların daha hızlı iyileştiğini belirtiyor.

Çeşitli kanser türleri, AIDS-bağlantılı vakalar, Kronik Yorgunluk Sendromu, Multiple Sclerosis, epilepsi, eklem-mafsal rahatsızlığı, doğumdan kalma fiziksel bozukluklar, beyin felci v.b. bu frekansların gerektiği gibi uygulanması sonucunda iyileştiği bildirilen rahatsızlıklar arasında yer alıyor ama bunlarla sınırlı kalmıyor.

Dr. Richard Gerber da, Titreşimsel ve Enerji İlacı’nın çeşitli şekillerine ilişkin olarak bilimsel destek sağlayan çok yönlü çalışmalarını tanımlayıcı ve açıklayıcı çok sayıda çalışma gerçekleştirdi.

Şifa verilişi sırasında frekanslara ilişkin güçlü fiziksel kanıt var. Çalışmalar, şifa verilişi sırasında, yüksek frekans enerji emisyonunun absorbe edildiğini gösteriyor. Şifa verilişi sırasında hastalar bir dizi irade dışı fiziksel tepki veriyor. Yürütülen çalışmalar, hastaların beyin dalga kalıplarının, şifayı veren kişinin kalp hareket kalıplarını değiştirdiği veya ona uyum gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kirlian fotoğrfaçılık yöntemi ve diğer ölçüm araçları, iyileşme sırasında güçlü önce ve sonra enerji imza değişikliklerine işaret ediyor.

Bu frekanslar güçlü ve hissedilebilir olup (yani, duyum testleri aracılığıyla fiziksel anlamda algılanabilir) çeşitli çalışmalar sırasında gerçek oldukları kanıtlanmıştır.

Şifanın kaynağı nedir? Enerji Kaynağı nedir?

Bu şifaların kaynağı Tanrı, Sevgi, Evren’dir  birini seçin. Bu frekanslar bütün düzeylerde iyileşmemize ve bir zamanlar ne idiysek onunla yeniden bağlantı kurabilmemize ve yeniden o olabilmemize yardımcı olabilir.

Vücudun Çakra veya enerji sistemleriyle nasıl çalışır?

Reconnective Healing “ışık ve bilgiyi” paylaşarak çalışır ve insan enerji sistemleri de dahil olmak üzere vücudun bütün kısımlarıyla çalışma potansiyeline sahiptir.

Kaç seansa ihtiyacım var? Neden tek seanstan fazlasına ihtiyacım olsun?

Bu frekanslarda yıllarca çalışmanın deneyimlerine göre, birçok kişi 1-3 seans arasında belirli bir derecede şifa alabiliyor. İyileşme Tanrı’nın lütfu olarak, uygun bir anda aniden gerçekleşebilir. O an tek bir seansla, seanstan bir gün sonra veya bir ay sonra da gelebilir.

Tekrar Bağlantı Şifa seansına mı yoksa Tekrar Bağlantı seansına mı ihtıyacım olduğunu  nasıl anlayabilirim?

Reconnective Healing veya The Reconnection’e ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için, kendinize bu seansa ilişkin olarak niyetinizin ne olduğunu sorun. Eğer niyetiniz ne suretle olursa olsun iyileşmekse, Reconnective Healing’i alın. Eğer kafanızda herhangi bir şekilde iyileşmek yoksa, ama büyümenize, ilerlemenize yardımcı olacak ve kendinizi ve hayatınızı değiştirmenizde size yardımcı olacak bir şey istiyorsanız, o zaman, büyük bir olasılıkla The Reconnection almak isteyeceksiniz. Bu konuda nasıl bir karar alacağınıza ilişkin olarak daha fazla yardım için, bölgenizdeki Reconnective Healing  pratisyenine başvurabilirsiniz.

Bir’den fazla “The Reconnection” seansına ihtiyaç var mı?

Bir kez bağlandıktan sonra, bağlantı bir daha kesilemez. Dolayısıyla bir kez  (2 seans) “The Reconnection” yeterlidir. Seanslarınız tamamlandıktan sonra hiç kimse ya da şey bağlantınızı kesemez.

Neden uygulatayım diyorsanız?

Fiziksel rahatsızlıklarınız var mı?

Hayatınızda gelişmesini istediğiniz bir alan var mı?

Yaşamınızda duygusal değişim istediğiniz bir alan var mı?

Derin bilinç hali için doğru kararlar vermek ister  misiniz?

Farkındalığınızın bir çok anlamda açılmasını ister misiniz?…….vs.

Bunların hepsi şifadır.

Sevgi Şahin ‘e RH. ve TR uygulatmanız için info@enerjiakademisi.com a mail göndererek  randevu alabilirsiniz.

www.thereconnection.com  sayfasında  Register kısmına  Sevgi Şahin  ve İstanbul – Turkey yazdığınızda  ileri düzey uygulayıcı olduğunu görebilirsiniz. 

NOT: Reconnective Healing-The Reconnection ile sağlık sorunları teşhis edilipp  o sağlık sorunu ile ilgili iddiada bulunulmaz.

Şifa Teknikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[]
1 Step 1

Başvuru Formu

Talep ve isteklerinizi bizlere iletmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Formu doğru şekilde doldurdum
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right