Sevginin On Rezonans Alanı

  • Sevginin-on-rezonans-alani

Değerli Enerji Akademisi dostlarım merhaba,

Bu ay yazım spiritüel bir yazı. O nedenle spiritüel  farkındalığın şevkini de içinde barındırmaktadır.
Gelişmek ve yükselmek adına daha da genişlemek için çok çeşitli spiritüel çalışmalar, şifalar, meditasyonlar, enerji tekniklerini kullanmaktayız.  Herkes seçimi doğrultusunda bu yöntemleri kullanarak bulunduğu şimdiki durumdan daha ileri bir alana enerjisini taşıyabilir. Şimdi bulunduğumuz süreçte değişim ve dönüşümün hızını çoğumuz fark etmekteyiz. Dengelerin yeniden sağlandığı, yükselişin hızlandığı dönemlerdeyiz. Bu durum  şahsi olduğu gibi ülkeler ve dünyamız içinde geçerlidir.

Kişinin enerji alanı genişlediği  zaman lotus çiçeği gibi açılmaya başlar ve önce kendini sonra çevresini, sonra her varlığı sevgi titreşimleri ile sarar ve temizler. Bu durum sevginin  on rezonansını taşıyordur. Kendisini, çevresini, ülkesini ve dünyamıza sevgi adına kalp çakrasından yaydığı sevgi titreşimleriyle etkiler sunar.
Sevginin on rezonans alanları nelerdir ve nasıl işler?

Birinci Rezonans Alanı

Eyleme geçirilmiş affetmektir. Affetme değişimi getirir. Tüm negatif titreşimleri temizler ve arındırır. Affetmenin eyleme geçmiş hali pozitif titreşimleri çoğaltır. Kendilerini güçsüz hissedenler, zorda olduğunu düşünenler evrimlerine hizmet etmeyen ilşkide olanlar, ruhsal anlamda kendilerini mutlu etmeyen işlerde çalışanlar sevginin ikinci rezonansına yükselmek için önce affetme için gerekli olan çalışmaları yaparlarsa çeşitli rahatsızlığı olanlar affetme titreşimiyle rahatsızlığının arkasında yatan nedeni anlayacak, çözecek ve iyileşme için gerekli değişime yer açacaklardır.

İkinci Rezonans Alanı

Soyut anlamda her şey olan yüce yaratan hatırlama armağanı sunar. Kişi bunu almaya hazırsa onun enerji alanına gerçeğin titreşimi yerleşir. Bazı insanların  yükselme ve büyüme adına hazır olmadığını hissettiğiniz zaman bu bireylerin henüz dünya üzerinde karmik dersleri almaları gibi sebeplere hizmet etmek amacıyla var olduklarını anlarsınız. O nedenle herkes aynı anda gerçeği keşfedecek diye bir şey olmadığı gibi hiç kimse de bir başkasını uyanmaya zorlayamaz bu o kişiye zarar vermektir. Başkalarını yaşam deneyimlerindeki seçimlerinde özgür bırakmalıdır. Ancak kendi alanınızdaki çarpıklıkları temizleyerek ve şifalandırarak o berrak enerjiyi çevreye yayabilirsiniz.

Üçüncü Rezonans Alanı

Harekete geçmiş ve sevgi temeline oturmuş gücün hatırlanmasına neden olur. Başkalarının gücünü ortadan kaldırmak, kötüye kullanmak  negatif enerjiyi çoğaltır. Kendi iç negatif enerjilerine karşı durma becerisine sahip olanlar genişlerler. Sevgi üzerine kurulmuş güç doğru kullanılmasıyla zarar varsa da onun yönünü değiştirerek güzele doğru  geçişi sağlar. Sevginin üç rezonansı, istenmeyen şartlarda sıkışmış olanları, örneğin bir hastalık deneyimi olabilir, istenmeyen durumu değişimle birlikte umutsuzluk ve güçsüzlük duygusunu çözerek iyileşmeyi getirir.

Dördüncü Rezonans Alanı

Şefkat, merhamet, sevecenlik, uyum, birlik ve bütünlüğün ilahi rezonansını da arındırır. Bu rezonans olumsuz kalıpların dönüşmesini sağlar. Bu duyguları barındıran insanlar belli bir doğrultuda bir arada olan insanların uyum ve beraberlik içinde olmalarını sağlar aynı zamanda kendi içlerinde de bunu deneyimleyerek tüm varlıkların gelişimini tetikler. Şefkat duygusu birlik bilincini ortaya çıkarmaya yardımcıdır. Şefkat artınca ayrımcılık kalıplarının aşılmasına da yol açacaktır. Hastalık içteki uyumsuzluğun dışa fizik bedene yansımasıdır. Her hastalıklı hücre sevginin dördüncü rezonansında arındığını imgeledikçe bu hücrelerde gerekli rezonansa sahip olacaklardır. Böylece tedavi ve iyileşme mümkün olabilir.

Beşinci Rezonans Alanı

Bu alan bilinçli alınan nefes alınıdır. Kişi bilinçli aldığı nefesle şimdi de yaşamayı öğrenir. Şimdide yani An’da yaşamayı  öğrenmek bedeni gençleştirir. Bedenin yaşlanması yavaşlar. Kişinin yaşam enerjisiyle gençliğini hissetmesi ve yakalaması hem yaşam içinde, hem kendi içinde hem de kişiye varoluşu ve evrimi için kendi dışında hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlamasını hatırlatır. İçindeki rehbere güvenmesini öğretir. Bu sadece kendi gerçeğini değil aynı anda fiziksel anlamda dayandığı nesnelere de bağlılığını bırakmasını getirir. Her bir yükseliş rezonansında ki dönemeç o dönemeçten sonra bir yükünü bırakarak ileriye doğru gitmesini ve hafifliği, özgürlüğü getirir. Kişi An’ın içinde olduğu zaman zamansızlığı yaşayabilir orada üzüntü yoktur. Üzüntü enerji akışı olmadığında ya da kısıtlı enerji akışı olduğunda meydana gelir. Enerji zamanın içinde durur. Zamansızlıkta enerji hareket halindedir ve enerji çalışmalarında hastalıklı bölgeye  özellikle bilinçli olarak enerjinin hareket etmediği bölgeye uygulanabilir. Beşinci rezonans alanı; istenmeyen bağımlılıkların ortadan kalkmasında da  çözmeye yardımcıdır. Böylece insan evrimi içinde kendisine hizmet etmeyen tüm gereksiz şeylerden özgür hareket etme gücünü kazanır.

Altıncı Rezonans Alanı

Bu öyle bir sevgidir ki tüm bağımlılık kapılarını kırar ve bu rezonansı almak isteyen tüm ruhlara uzanır. Kişinin büyüme ve yükselişteki kendisine engel olan tüm karmasını dönüştürerek bunu almaya hazır olanlara yardım eder. Herkes yeni bir farkındalık düzeyine yükselebilir. Altıncı rezonans şahsi yükseliş dışında başkalarının da yükselişi için gerekli olan alanı açar.

Yedinci Rezonans Alanı

İnsan deneyimlerini yaşarken bir tür hapishanededir. Özgürlüğün hatırlanmasıyla ki bunu sadece içinden gelenler yaşayabilir ve tüm karanlık alanlarda ve kendisini hapse mahkum eden tüm düşünce formlarını yaratan varlıklarla yaptığı anlaşmalarını iptal eder. Bu yükseliş kişinin yaşamdaki sevginin yedinci rezonansını gerçekleştirdikçe tüm deneyimlerinde ilerledikçe kendine farklı bir yaşam tarzı getirecektir. Özgürlük gerçeklerin hem kendi içinde hem başkalarında ifade bulduğu haliyle yansımalarına izin vermektir. Kişi başkalarına ne iseler o olmalarına tamamen izin verir. Böyle olunca onların da tüm yansımalarını koşulsuz kabul etmelerini hatırlamalarını sağlar.

Kişi yedinci rezonansla kendisini ilerlemekten alıkoyan tüm kişi ve durumlarla da bağını koparıp dünya üzerindeki amaçlarını yerine getirebilirler.

 Sekizinci Rezonans Alanı

Kişi kendi “BEN” yanıyla her şey olana ulaşabileceğini ve ilahi birliği hatırlar. Sevginin sekizinci rezonansı bunun içindir. Eylem halindeki ilahi birlik kişinin içindeki eril ve dişil alanı öyle bir yıkar ve arındırır ki içindeki eril ve dişil alan savaşı bırakır. Yaşam deneyiminde eril ve dişil rekabetine de son verir. Bir çok kişinin ruh ve beden, zihin arasında ilahi birliğin doğmasına neden olur. Bu durum herkese yayılarak birlik içine girmeyi getirir.
Hastalık beden ve ruh arasındaki dengesizlikten doğmuşsa bu ilahi birlik onun akortlarını düzelterek tedavi imkanını da sunar.


Dokuzuncu Rezonans Alanı

İnsanlık ancak ayırımcılığın dışında başka bir düzenin olduğunu da hatırladığı zaman o düzen ortaya çıkmaya başlar. Birlik bilinci içinde olanlar dünya üzerinde kurulacak yeni bir sevgiyle birlik bilincine ulaşmalarında form oluşturacak şekilde çalışırlar. Birlik bilinci şahsi yükselişin ötesinde birlikte yükselmeye, genişlemeye niyet etmiş ve rezonansı bir arada yükselmek üzere anlaşmış ruhları bir araya çekecektir.

Onuncu Rezonans Alanı

Kalp bölgesinden ve sevginin dokuz rezonansının bir araya gelmesiyle onuncu rezonans gerçekleşir ve bu koşulsuz sevgidir. Böyle bir kişi onunla birlikte çalışan tüm insanların dokuz rezonansı uygulamaya geçirmelerine imkan verir. Onlarında gelişim süreçleri hızlanır. Bu fiziksel ve ruhsal tüm planları kapsar.
Sevginin on rezonansı bilinçli zihinle uygulanabilir ve aynı zamanda sübtil bedenlerin meridyen hatları ve hareketiyle gerçekleşir. Böylece sevginin on rezonansı uygulandığında kişinin yapısında depolanan DNA’larında bulunan istenmeyen genetik bilgileri kavramaları değişerek yaşlanma, ihtiyarlama, hastalığa neden olan hücresel bozukluklar iyileşerek, şifalanmaya başlayacaktır.
Bireysel farkındalık ve büyüme yolunda da bu bilgiler kullanılabilir.

Sevginin daima yolunuzu aydınlatması dileğimle…Farkındalıkla dolu nice güzel günler sizlerle olsun…

Sevgi ve saygılarımla
Sevgi Şahin
Enerji ve Yaşam Koçu
www.enerjiakademisi.com

Sevgi Şahin’den Randevu Almak İçin Lütfen Aşağıdaki İletişim Formunu Doldurarak Bizimle İletişime Geçiniz.

0 Yorum
0 Durtme & Izleme

Bir Cevap Yazın